fbpx

Sala sportowa przy SP nr 3

Opis Szkoły Podstawowej nr 3 w Świeciu

  Wraz z przekształceniem się Świecia w latach sześćdziesiatych w ośrodek przemysłowy, wzrostem liczby mieszkańców, powstała konieczność rozbudowy sieci placówek oświatowych. Myśl o budowie nowej szkoły narodziła się w 1965 roku, wkrótce nieopodal koscioła pw. Andrzeja Boboli położono kamień węgielny i wmurowano akt erekcyjny. W małomiasteczkowej zabudowie pojawił się nowoczesny obiekt. Jeszcze podczas trwania prac wykończeniowych rozpoczęły się lekcje w Szkole Podstawowej nr 3. Pierwszym jej kierownikiem został mgr Tomasz Lewandowski.

10 lutego 1970 roku odbyło się jej uroczyste otwarcie z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i władz miasta. Uczniowie mogli korzystać z 18 sal lekcyjnych, 6 gabinetów specjalistycznych, sali gimnastycznej,
i świetlicy z zapleczem kuchennym. 

Od 1973 roku  przekształcono placówkę w Zbiorczą Szkołę Gminną, obejmującą swoim zasięgiem okoliczne wsie.  Kwitło życie szkolne. Rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski, zespól wokalno-muzyczny ,szczep harcerski i spółdzielnia uczniowska, którą przez wiele lat prowadziła p. Krystyna Kujacińska.

Zwieńczeniem starań społeczności szkolnej było wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski w 1975 roku. Wypisane na nim złotymi literami hasło „Nasze jutro zaczyna się dziś” wyznaczało kierunki pracy wychowawczej na wiele lat.

Po dwóch latach placówce przywrócono poprzednią nazwę. Stale wzrastała liczba uczęszczających do niej uczniów. W 1982 roku w 55 oddziałach zdobywało  wiedzę 1824 podopiecznych. Dopiero po otwarciu szkoły podstawowej na osiedlu Marianki, warunki pracy i nauki zaczęły się. Szczególnie zauważalne stało się, to gdy szkołę przejął samorząd Świecia w 1990 roku. Od tego momentu prowadzone były prace modernizacyjne, wzbogacono też wyposażenie szkoły. Szczególnie wiele serca i starań w rozwój  i prawidłowe  funkcjonowanie szkoły włożyła   p. dyrektor Bogumiła Borucka, która swoją funkcję pełniła  od 1987 r. do 2007 roku.

Od 1999 roku w wyniku reformy oświatowej, szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 2. Jeszcze przez kilka lat kończyły w niej edukację  dzieci z wygasającej szkoły podstawowej. Obecnie w placówce zdobywa wiedzę ok. 400 wychowanków, a opiekę zapewnia im 30  nauczycieli. W 2009 r. rozpoczęliśmy procedurę nadania imienia Gimnazjum nr 2. Starania te zakończyły uzyskaniem zgody władz miejskich na nadanie imienia Mikołaja Kopernika.  Uroczystość  nadania imienia odbyła się 2 października 2010 roku.  

W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa placówka się stała sie ponownie Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Od 2017 roku prowadzony jest nabór uczniów do klas pierwszych. 

Galeria zdjęć

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.