fbpx

Sala sportowa przy SP nr 8

Historia Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w latach 80-tych, a tym samym i rozbudowa osiedla Marianki spowodowała wzrost liczby uczniów, co było przyczyną powstania kolejnej placówki oświatowej w naszym mieście, a mianowicie Szkoły Podstawowej nr 8.

 

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w SP 8 przypadła na dzień 1 września 1986 roku. Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 8 rozpoczęła swoją działalność z liczbą oddziałów 38 przy liczbie 1239 uczniów i 57 n-li. Pierwszym dyrektorem Szkoły była Pani mgr Leonarda Szulc, wicedyrektorami były Pani mgr Halina Mądrzak i Pani mgr Danuta Rydzkowska. Wraz z upływem lat wzrastała liczba uczniów a zarazem liczba oddziałów. Zajęcia prowadzone były nawet na trzy zmiany, w godzinach od 7.30 do 17.20. W roku 1989 liczba uczniów przekraczała 1500 osób przy 51 oddziałach i 75 nauczycielach. Zaistniała potrzeba powołania trzeciego wicedyrektora i została nim Pani mgr Magdalena Piotrowska.

 

W roku 1991 powstał hymn szkolny, którego autorkami były nauczycielki naszej szkoły. Słowa hymnu napisała Pani mgr Alfreda Bystrzycka natomiast muzykę skomponowała Pani mgr Magdalena Piotrowska. 7 października 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała imię Kazimierza Ecksteina, wybitnego nauczyciela Gimnazjum w Świeciu okresu międzywojennego, który swoją postawą i zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, wychowawczej i artystycznej stał się postacią godną naśladowania.

 

Od roku 1991 stanowisko dyrektora piastowała Pani mgr Helena Włochowicz, wicedyrektorami były Pani mgr inż. Grażyna Trykowska, Pani mgr Gabriela Nadolna, a następnie na wicedyrektora powołana została Pani mgr Alina Mazurek. W tym czasie wzrosła liczba oddziałów do 55 przy liczbie uczniów 1586 i 79 osobach kadry nauczycielskiej. W roku 1993 kierownictwo szkoły objął Pan mgr Romuald Kędzierski, wicedyrektorami zostały Pani mgr Danuta Rydzkowska i Pani Elżbieta Szwankowska. W roku 1996 liczba oddziałów wynosiła 47, liczba uczniów 1386. Skrócony został dzień pracy ucznia do godz. 15.00.

 

W 10 rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej nr 8 w roku 1996 nadano jej sztandar.

 

W roku 1999, w wyniku przeprowadzonej reformy szkolnictwa, nastąpił podział na 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 została Pani mgr inż. Grażyna Trykowska, wicedyrektorem mgr Danuta Rydzkowska, a od 2002 roku Pani mgr Ewelina Białas. Szkoła liczyła 559 uczniów, 23 odziały i 37 osób kadry nauczycielskiej. Spośród uczących obecnie nauczycieli swoją pracę zawodową w tej szkole rozpoczynały Pani dyrektor mgr Ewelina Białas i Pani mgr Anna Niemczyk. Lekcje odbywają się od godz. 8.00 do godz. 16.10. W szkole działają liczne koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zainteresowań. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych wewnątrz-szkolnych oraz zewnątrz-szkolnych osiągając w nich bardzo dobre wyniki. Odnosimy również sukcesy w sporcie, zwłaszcza w piłce siatkowej dziewcząt. We wrześniu 2006 roku dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Polski.

Informacje o budynku

Rok budowy1998
Powierzchnia użytkowa520,96+69,5
Charakterystykaboiska do piłki siatkowej, koszykówki, mini ręczna
Widowniatrybuny – 300 osób
Wyposażeniekosze, słupki do piłki siatkowej, sprzęt gimnastyczny,
Zaplecze socjalneszatnie – 3, toalety, natryski, pokój socjalny i magazyn
Nawierzchniaparkiet
Oświetlenie500 lux

 

Galeria zdjęć

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.