fbpx

Dofinansowania

Dofinansowanie rozwoju sportu

2023 rok
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2023 roku
Ogłoszenie – pobierz
Druk wniosku – pobierz
Korekta rzeczowo – finansowa wniosku – pobierz
Sprawozdanie – pobierz
Skrócone sprawozdanie – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku – pobierz
Budżet – pobierz – Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2023 r.
Zarządzenie 1447/23 – pobierz – z 10.01.2023r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2023.
Zarządzenie nr 1414/22 – pobierz – Burmistrza Świecia z dnia 13.12.2022r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2023 roku. 
Data ogłoszenia 29 listopada 2022 roku

____________________________________________________________

Konkurs ofert nr 7/2023

Na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych na 2023 rok

Ogłoszenie – pobierz
Druk oferty – pobierz
Korekta rzeczowo – finansowa oferty – pobierz
Sprawozdanie – pobierz
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  – pobierz

Zarządzenie 1446/23 – pobierz – z 10.01.23r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na bieżące utrzymanie
Zarządzenie nr 1415/22 – pobierz – Burmistrza Świecia z dnia 13.12.22r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty z zakresu bieżącego utrzymania  
Data ogłoszenia 29 listopada 2022 roku

______________________________________________________________________________________

BURMISTRZ ŚWIECIA OGŁASZA konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia klubów sportowych prowadzących szkolenie wielodyscyplinowe wewnątrz jednego klubu oraz piłkarskich klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach A klasy PZPN

Ogłoszenie – pobierz
Druk wniosku – 
pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku – 
pobierz

Sprawozdanie – pobierz

Zarządzenie 1338/22 w sprawie roztrzygnięcia konkursu – pobierz

Zarządzenie 1318/22 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej – pobierz

____________________________________________________________

BURMISTRZ ŚWIECIA OGŁASZA konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia seniorskich zespołów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach I ligi PLF

Ogłoszenie – pobierz
Druk wniosku – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku – pobierz
Zarządzenie nr 1292/22 – pobierz – Burmistrza Świecia z dnia 21.07.2022r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania seniorskich zespołów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2022/2023.
Zarządzenie nr 1305/22 – pobierz 

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.