fbpx

II MEETING BOKSERSKI O PUCHAR LESZKA PIOTROWSKIEGO

II MEETING BOKSERSKI O PUCHAR LESZKA PIOTROWSKIEGO

Informacje

CEL IMPREZY: Popularyzacja boksu w kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również w mieście Świeciu.
ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski Warszawa oraz Sportowy Klub Bokserski “WDA ŚWIECIE”
TERMIN l MIEJSCE ZAWODÓW: 06.05 2023 Świecie 86-105, HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA ul.Sienkiewicza 3.
UCZESTNlCTWO: W zawodach moga uczestniczyć zawodniczki I zawodnicy MŁODZIK,KADETKA,KADET,JUNIORKA,JUNIOR,SENIORKA,SENIOR.
 
Zawodniczki I Zawodnicy startują w kategoriach wagowych przypisanych do kategorii wiekowej, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB, jak również książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.
 
Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.
 
Pary Zawodników I Zawodniczek startujących zostaną ustalone przez organizatora, delegata i trenerów klubowych drogą Elektroniczną.
 
Sędziowanie odbywać się będzie na kartach punktowych systemem 1+3. Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy OZB Kujawsko Pomorski.

Koszty Obsady Komisji Sędziowskiej pokrywa Organizator.
 

Zgłoszenia

Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: Sekcjabokserskawda@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023
Proszę o podanie kategori wiekowej + ilość stoczonych walk.
Organizator na podstawie wysłanych zgłoszeń bedzie dobierał pary.
 
NAGRODY: Organizator zapewnia medale i okolicznościowe puchary.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.
 

Harmonogram

06.05.2023 Sobota
– do godz. 9:00 – przyjazd ekip
– godz. 9:00 – 10:00 – badania lekarskie i waga zawodników
– walki Sparingowe 10:30 – 13:30
– godz.14:00 – Rozpoczęcie Turnieju
 
Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.