fbpx

Regulamin
XIII MEMORIAŁU „FISZA”- Bartka Rybki
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 24.06.2022r.

1.Cel:

popularyzacja piłki siatkowej,
integracja mieszkańców regionu,
propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
– uczczenie pamięci Bartka Rybki

2.Organizator:

– Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu
– Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie
– Urząd Miejski w Świeciu
– Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

3.Termin i miejsce:

24.06.2022r. (sobota), Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie
Weryfikacja drużyn – godz. 9:30 – 9:45
Rozpoczęcie turnieju – godz. 10:00 

4.Uczestnictwo:

– W zawodach mogą brać udział wyłącznie pary mieszane (kobieta+mężczyzna)

5.Zgłoszenia:

– Drogą elektroniczną przez stronę www: https://csirswiecie.pl/zapisy-siatkowka/
– Zapisane drużyny na teren ośrodka wchodzą bezpłatnie

6.Zasady finansowania:

Wpisowe: 50zł od drużyny, płatność po wypełnieniu formularza na stronie: https://csirswiecie.pl/zapisy-siatkowka/

7.System rozgrywek:

Uzależniony od ilości zgłoszonych par (preferowany system Brazylijski)

8. Nagrody:

Puchary dla czterech pierwszych par
Nagrody rzeczowe dla drużyn, które zajmą miejsca 1-8.

9.Przepisy gry:

Zawody odbywają się zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową plażową PZPS

10.Postanowienia końcowe:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
– interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należy wyłącznie do organizatora,

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.